Strona 1 z 5

9 maja to dla każdej Siostry Szkolnej de Notre Dame dzień szczególny. W tym dniu obchodzimy święto naszej Założycielki bł. M. Teresy od Jezusa. Z tej okazji zapraszamy do modlitwy z nami za pomocą transmisji internetowej, już w najbliższą sobotę o godzinie 9.00. Link: https://youtu.be/bt2yss0-L38

Tęsknota zaprowadziła mnie do klasztoru…

Odkąd sięgnę pamięcią Bóg był wyjątkową Osobą w moim życiu, Kimś, Kogo można opisać dwoma słowami: Obecność i Tajemnica. Tęsknota, by poznawać Go coraz lepiej i odpowiadać Mu coraz hojniej na Jego bezgraniczną miłość, w jakiś sposób kształtowały moje życie na długo zanim zostałam siostrą.

„U Pana liczy się nie to, co robimy, ale jak to robimy. Przez dobrą intencję i czysty zamiar wszystko staje się nabożeństwem”.

Nasze z wiary płynące życie wspólne jest znakiem profetycznym Kościoła i jako takie jest służbą Ludowi Bożemu. Jest darem i zadaniem jednocześnie.

Założycielka naszego Zgromadzenia Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, jako niewiasta silna wiarą, stale szukająca Woli Bożej, zabiegała o jedność w naszej międzynarodowej wspólnocie i odpowiadała na naglące potrzeby czasu, szczególną troską otaczając ubogich oraz realizując dalekosiężne zamierzenia wychowawcze. W tych darach Ducha, danych naszej Założycielce Matce Teresie, rozpoznajemy rozwijający się stale charyzmat naszego Zgromadzenia.

Od Maryi każda z sióstr pragnie uczyć się kontemplatywnego zachowywania i strzeżenia Bożego Słowa w swoim sercu podczas różnych zadań codziennego życia, wypełniając aktywny apostolat, stałym odniesieniem do Boga i Jego woli. Maryjność Zgromadzenia wyraża się jednak nie tylko w pobożności i duchowości, ale także w naśladowaniu postaw Matki Chrystusa w codziennym życiu. Wybierając Maryję jako przykład dla swego życia, siostry nie chcą być w centrum zainteresowania, ale pragną raczej bezwarunkowo służyć „sprawie Bożej” tak, jak życzyła sobie tego Założycielka w słowach: „Tylko sprawa Boża, nic innego, leży nam na sercu” . Maryja, która nie odmówiła Bogu niczego, gotowa od zwiastowania po krzyż przyjąć niejednokrotnie niezrozumiałe Boże wyroki, pozostaje dla sióstr inspirującym wzorem dyspozycyjności i zawierzenia Bogu, zgody, by wypełnić posłannictwo do końca, z wewnętrzną akceptacją prawdy o Tajemnicy Paschalnej, obecnej w życiu każdej osoby idącej na serio w ślady Chrystusa . Jak Maryja, konsekwentnie wierna swojemu pierwszemu tak wobec Boga, całkowicie oddana osobie i dziełu swojego Syna , pragną siostry czynić Jezusa widzialnym i dotykalnym w dzisiejszym świecie przez radykalny dar z siebie, całkowite przylgnięcie do Boga i gotowość do cierpliwego znoszenia cierpienia.
Powierzone ich trosce apostolskiej osoby, zachęcają siostry do dostrzegania w sobie dobra złożonego w nich przez Boga oraz do świadomego i odpowiedzialnego podjęcia współpracy z Bożą łaską. W Maryi widzą siostry Arcydzieło Boga, „ukazujące, jakim było stworzenie, gdy wyszło z Jego rąk, w brzasku swej pierwotnej wspaniałości , a więc obraz takiej jedności Stwórcy i stworzenia oraz harmonii, które są wpisane w charyzmat Zgromadzenia. Realizując wizję wychowawczą Zgromadzenia, polegającą na pomaganiu innym, by coraz bardziej osiągali pełnię swych możliwości jako osoby stworzone na obraz Boga, wpatrują się siostry w Maryję jako Tę, która „osiąga godną podziwu zgodność, łączność, komunię z Bogiem, która jest tajemnicą świętości” . Nie tylko w procesie wychowywania innych, ale także dla samych sióstr i w ich osobistej formacji, Maryja pozostaje ideałem „czystej gotowości w stosunku do Boga (…), w każdej chwili Jej wola pokrywa się z pragnieniami Boga (…), znajdując się dokładnie tam, gdzie Bóg chce Ją mieć” . Jako Niewiasta całkowicie ukształtowana przez łaskę, jest najdoskonalszym obrazem owej pełni, do której Bóg powołuje człowieka i do której pragnie go doprowadzić.
Symbol ewangelicznych stągwi wypełnionych „po brzegi” wodą, która stała się winem podczas pierwszego znaku Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej, obrazuje szczodrość i wspaniałomyślność wobec Boga, do których siostry czują się stale zapraszane przyglądając się Maryi oraz do których wzywają wszystkich, którym służą. Jednocześnie Maryja ukazana w tej perykopie, jest przykładem dyskrecji w zauważaniu braków, niezwykłej wrażliwości na potrzeby innych oraz skutecznego orędownictwa. Wraz z Maryją pragną się siostry zwracać do Jezusa „z głębokim zaufaniem polecając Mu potrzeby całej ludzkości” . Pamiętając o niezwykłej godności każdego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, siostry pielęgnują w sobie prawdziwie maryjną postawę delikatności, dyskrecji, kobiecej pomysłowości oraz odwagi upominania się o słuszne prawa tych, których głos nie jest w dzisiejszym świecie słyszany.

„Krzyż czasem bardzo ciąży, biegnijcie wtedy do Jezusa, Ukrzyżowanego, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Módlcie się, powiedzcie Mu o waszej biedzie i prośbach. Nigdy nie odejdziecie bez oświecenia, bez pociechy i bez pomocy”.

Strona 1 z 5

KONTAKT

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

DOM PROWINCJALNY I FORMACYJNY:

ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole
tel./fax. 77/ 402 50 85; 77 423 10 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 DOM GENERALNY:

Via della Stazione Aurelia 95, 
00165 Roma, Italia
 tel: +3906665201     
http://www.gerhardinger.org/

SŁOWA ZAŁOŻYCIELKI NA DZIŚ:

kw29a

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…